Tropitel dahab oasis (ex. dahab park plaza) 4* , 7 , 581 .33 .

-

* ,

*

*

* :

*

*

*

.

*

E-mail

* :

: *


?

!

, . :.


.

!
!

! 30 !