Tropitel dahab oasis (ex. dahab park plaza) 4*


?

!

, . :.


.

!
!

! 30 !